All posts for the month Październik, 2014

Sztuka podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach

Coraz więcej firm szkoleniowych dedykuje swoje zajęcia menedżerom najważniejszego szczebla. Prezesi, menedżerowie oraz kierownicy coraz chętniej uzupełniają posiadaną już wiedzę . Nierzadko organizuje się to w formie wymagającej kreatywności, poprzez pracę w grupie . Metodyka polega przeważnie na technice aktywizującej uczestników .

Zła sława wyjazdów pracowniczych

W naszym kraju nie brakuje głosów, że wspólne wypady pracowników na weekend to zupełnie zbędny kaprys szefa . Ciekawe, że sporo rodaków postrzega tego typu wydarzenia poprzez zwykłe uprzedzenia . Trudno powiedzieć , dlaczego tak, po prostu, jest, bowiem wiele z tych osób nigdy nie uczestniczyło w takiej imprezie . Nierzadko krzywdzące opinie wspierają się […]

Znaczenie integracji w konstruowaniu zespołu

W jaki sposób stworzyć sprawny, uniwersalny zespół? Tak naprawdę jest to proces oparty na skomplikowanej, delikatnej materii postępowania oraz nie może się obejść bez dużych umiejętności kierującego takim zespołem . Scalenie różnych indywidualności w jedno to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to tworzenie silnych relacji międzyludzkich.

Gry jako metoda na zgłębianie procesów biznesowych

Warsztaty biznesowe dla decydentów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Niekiedy będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem nacisk zostanie położony na zdolność do filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w konsekwencji czego będzie możliwe podjęcie optymalnej decyzji.

Kursanci nagrodzeni w mijających tygodniach

Oto baza osób wylosowanych w organizowanej przez nas cyklicznej grze „Darmowe Szkolenie” – tych wyróżnionych zapisujemy na odbywające się w tym miesiącu szkolenia. Kazimierz Grabski, Rzecznik patentowy, kurs dofinansowany z pracy w zespole Achacjusz Biel, Architekt wnętrz, trening z komunikacji międzykulturowej Konstancja Wyszyńska, Kierownik Relacji Pracowniczych, moduł coachingowy z inspirowania i angażowania ludzi Ula Umińska, […]