All posts for the month Czerwiec, 2014

Najważniejszy punkt projektu rozwojowego

Menedżerowie z komórki odpowiedzialnej za zasoby ludzkie, którzy teraz muszą zaplanować duży program szkolenia, odnoszą często wrażenie, iż projekty wydają się ciekawsze w porównaniu do typowych działań kadrowych w opisie ich czynności personalnych.

Zasady wymyślania gier dydaktycznych

Wymyślanie gier menedżerskich do projektu szkoleniowego bywa bardzo nieprzyjmne oraz angażuje duży zestaw odpowiednich umiejętności. Od dziecka dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, uśmiechać się do ludzi i uczyć niezwykłych sytuacji życiowych. Gry i symulacje to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje można wykorzystywać w dużych wydarzeniach edukacyjnych stosując zamiennie z wykładem i dyskusją moderowaną.

Jak pracuje efektywny zespół

W tymże wpisie pokażę cechy zintegrowanego zbioru osób pracujących ze sobą, które da się spotkać w prasie branżowej oraz które rejestruję od uczestników na sesjach menedżerskich. Cech jest dość dużo, dlatego pokażę wyłącznie ich część – pięć tych niezbyt znanych wśród menedżerów.

Dobre praktyki diagnozowania potrzeb edukacyjnych

Jeśli organizacja planuje zamówić szkolenia biznesowe, naprawdę kluczowe bywa przeprowadzenie odpowiedniego badania zamierzeń dotyczących planowanego szkolenia. Badanie zamierzeń dotyczących planowanego szkolenia musi być pierwszym etapem projektu edukacyjnego. Doświadczeni specjaliści ds. szkoleń twierdzą, iż dobrze zorganizowane definiowanie zamierzeń edukacyjnych powoduje dużą stopę zwrotu dotyczącą projektów szkoleniowych.