All posts for the month Marzec, 2014

Studia dla szefów w miejsce projektów szkoleniowych

Cenniki studiów menedżerskich były w ostatnim roku różne w zależności od prestiżu ośrodka akademickiego, liczby godzin , sposobu wykładania oraz uczelni spoza Polski, która firmuje zaświadczenie ukończenia sposobu pozyskiwania wiedzy menedżerskiej. Znaczenie ma również relacja ze studentami rodzimych wykładowców oraz to, czy występują w roli wykładowców kierownicy, czy doktorzy uczelni wyższych. Czy bardziej sensownie przejść […]

Jak skomponować efektowne szkolenie

Wyniki szkolenia najbardziej zależą od określonej w programie metody szkolenia. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleniowe najchętniej stosowane przez polskich  trenerów w 3-5 zeszłych latach mogą być wykorzystywane zamiennie. Można wyodrębnić następujące wersje szkoleń: podczas wykonywania obowiązków, na stanowiskach wykonywania obowiązków oraz w innym miejscu.

Kultury w różnych krajach a praca zespołowa

W tym blogu postanowiłem pokazać jak narodowość wywiera wpływ na aktywność zespołową. Dobrze wiemy, że zdolności pracy w większej zbiorowości bywają wśród firm doceniane, samodzielność w pracy to także dobry trik na awans. Menedżerowie mający wysoki poziom inteligencji ogólnej, działający niekonformistycznie oraz dążący bez wahania do wybranych celów bez przeszkód robią karierę.

Metody w diagnozie systemów kompetencyjnych

Diagnozowanie lub pomiar kompetencji to określenie kluczowych parametrów dla danej kategorii miejsca pracy, co ważne, one muszą być spełnione po określeniu całości zadań w miejscu pracy i odpowiednich przedmiotów niezbędnych do  procesów.