All posts for the month Grudzień, 2013

Warunki dokonywania oceny podwładnych

Konieczność postępowania w procesie diagnozowania efektywności pracy (sięgając po konkretne reguły) jest bardzo ważnym elementem efektywnego systemu. Wpływa to na sprawne przeprowadzenie procesu oceny oraz uzyskaniu planowanych rezultatów. Samo jednak zdefiniowanie wytycznych, na bazie których diagnozy efektów pracy zostanie realizowany nie jest podstawowym determinantem. Istotne jest  konsekwentne funkcjonowanie w ramach czytelnych reguł.

Fragmenty prelekcji z zakresu tworzenia efektywnych grup pracowniczych

Czytając najnowsze wnioski z badań dowiedziałem się, iż istoty ludzkie z natury integrują się w grupy. Jeśli jest to w obrębie firmy oraz członkowie grup lub zbiorowości zostali wyznaczeni do stanowisk pracy, zostają oni uczestnikami zespołów wydziałowych. W następnej kolejności, wyrażając taką wolę albo pod przymusem wdrażają się w funkcjonowanie działów, grup celowych i innych.

Zastosowanie symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Gry menedżerskie i skomplikowane fabuły ćwiczeń wykorzystuje się w ramach prowadzenia  szkoleń dla kierowników. W tym wpisie zdecydowałem się zaprezentować, na jakich kursach da się zastosować te nowatorskie sposoby dydaktyczne. Wiele o szkoleniach realizowanych z wykorzystaniem symulacji nauczyłem się od Silvio Brawna, który jest światowej klasy trenerem dla firm.

Pierwsza czynność w zakresie kierowania jako obszar szkolenia dla menedżera

Większość szkoleń dla menedżerów obejmuje nietypowe zagadnienia, takie jak kierowanie zespołem, time based management, inteligencja emocjonalna. Jednak uważam, iż najbardziej przydatne umiejętności kadry zarządzającej zawierają się w podstawowych zasadach kierowania firmą, wymyślonych dokładnie 90 lat temu przez H. Emersona. Dziś postanowiłem zaprezentować obszary kursów dla menedżerów, jakie opłaca się szukać w segmencie firm szkoleniowych. Funkcje […]