All posts for the month Czerwiec, 2013

Szkolenia integracyjne charytatywne

Departamenty HR coraz chętniej szukają form non profit na organizowane co roku albo i nawet dwa razy w roku spotkania integracyjne czasem nazywane team building . Planują jak nietrudno się   czytelnikom domyślić wzmocnić w kadrze  nastawienie o orientacji non profit.

Sezonowa dekoniunktura w rynku szkoleniowym

Przykrym faktem jest, że wakacje to w wielu przypadkach trudny czas dla wolnego strzelca utrzymującego się z pracy jako ktoś kto przeprowadza Warsztaty Delegowanie i Motywowanie

Badania pracownicze w administrowaniu wiedzą

Administrowanie wiedzą w wydziałach personalnych bazować powinno w największym stopniu na koordynowaniu wiedzy z pomiaru motywacji załogi, kwestionariusza satysfakcji pracowników, systemu ocen okresowych, testów psychologicznych.