All posts tagged szkolenie zarządzanie

Sztuka podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach

Coraz więcej firm szkoleniowych dedykuje swoje zajęcia menedżerom najważniejszego szczebla. Prezesi, menedżerowie oraz kierownicy coraz chętniej uzupełniają posiadaną już wiedzę . Nierzadko organizuje się to w formie wymagającej kreatywności, poprzez pracę w grupie . Metodyka polega przeważnie na technice aktywizującej uczestników .

Zarządzanie czasem w działalności menedżerskiej

Zarządzanie czasem to ważny temat na szkoleniach dla menedżerów. W ubiegłym sezonie szkoleniowym poprowadziłem projekty szkoleniowe z tego zakresu tematycznego. Ludzie, którzy w nich uczestniczyli dali mi wiele inspiracji, aby napisać ten tekst.