All posts tagged Symulacje negocjacyjne

Gry biznesowe – zajęcia prof. dr hab. Krzyż

Scenki edukacyjne – założenia do pracy zaliczeniowej

Gry integracyjne – założenia do pracy dyplomowej

Opracowania źródłowe dla uczestników kursów – gry

Lektury dla abiturientów treningów – symulacje

Książki dla absolwentów zajęć – gry

Książki dla absolwentów zajęć – gry