All posts tagged symulacje biznesowe

Scenki szkoleniowe – specjalizacja prof. dr hab. Abramczyk

Biblioteczka dla klientów zajęć – gry

Gry jako metoda na zgłębianie procesów biznesowych

Warsztaty biznesowe dla decydentów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Niekiedy będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym razem nacisk zostanie położony na zdolność do filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w konsekwencji czego będzie możliwe podjęcie optymalnej decyzji.

Jak skomponować efektowne szkolenie

Wyniki szkolenia najbardziej zależą od określonej w programie metody szkolenia. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleniowe najchętniej stosowane przez polskich  trenerów w 3-5 zeszłych latach mogą być wykorzystywane zamiennie. Można wyodrębnić następujące wersje szkoleń: podczas wykonywania obowiązków, na stanowiskach wykonywania obowiązków oraz w innym miejscu.