All posts tagged symulacje

Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Szkolenia dzielą się na wiele kategorii szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, a także przypominające. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują projekty szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności.

Poprawne zasady symulacji biznesowej

Gry decyzyjne i specjalne zadania dla menedżerów powinni posiadać zapisane zasady dla uczestników. Prowadzący szkolenia często mówią mi, że ciężko jest dopiero rozpoczynającemu karierę autorowi gier wymyśleć interesującą podstawę scenariuszową symulacji dla menedżerów. Potrzebne bywa duże doświadczenie oraz znajomość biznesu, a zwłaszcza danej branży.

Coaching w grach dla menedżerów

Coaching to relacja kilku pracowników. Najbardziej doświadczona osoba odgrywa rolę mentora i próbuje pomagać drugiej osobie w określaniu i planowaniu projektów osobistych i zawodowych.

Zasady wymyślania gier dydaktycznych

Wymyślanie gier menedżerskich do projektu szkoleniowego bywa bardzo nieprzyjmne oraz angażuje duży zestaw odpowiednich umiejętności. Od dziecka dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, uśmiechać się do ludzi i uczyć niezwykłych sytuacji życiowych. Gry i symulacje to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje można wykorzystywać w dużych wydarzeniach edukacyjnych stosując zamiennie z wykładem i dyskusją moderowaną.

Podstawowe dylematy nauczania osób pracujących

Gry i symulacje uważam za dość nowoczesne metody szkoleniowe. Można te formy dydaktyczne wskazać w wielu programach kursów przeznaczonych dla specjalistów. Ta forma dydaktyczna jest wyjątkowo zabawna z punktu uczestników, ponieważ doskonale angażuje ludzkie zmysły oraz pobudza do myślenia. W następnych artykułach na mojej witrynie zaprezentuję zasady uczenia się ludzi dojrzałych.

Strategie dokształcania się dorosłych

Kiedyś zamieściłem artykuł o korzyściach, jakie szkoleniowiec i uczestnicy szkoleń uzyskują, gdy użyjemy w ramach sesji szkoleniowych symulacje biznesowe. W tym artykule przedstawię założenia metodologiczne pomagające zapoznać się i pojąć, jakie są powody, aby stosować gry menedżerskie i tym podobne metody szkoleniowe. Dla mnie istotnym z grupy argumentów, że warto wykorzystywać sprawdzone pod względem handlowym [...]

Zastosowanie symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Gry menedżerskie i skomplikowane fabuły ćwiczeń wykorzystuje się w ramach prowadzenia  szkoleń dla kierowników. W tym wpisie zdecydowałem się zaprezentować, na jakich kursach da się zastosować te nowatorskie sposoby dydaktyczne. Wiele o szkoleniach realizowanych z wykorzystaniem symulacji nauczyłem się od Silvio Brawna, który jest światowej klasy trenerem dla firm.

Ostatnie badania – oczekiwania szkoleniowe pracodawców

Pracownik naszego działu promocji  co kilka dni wylicza spis przekazywanych do naszego działu zamówień zapytań od klientów.  Uznaliśmy iż będziemy go na tym blogu przepisywać, ponieważ dużo konsultantów zwraca się do nas z pytaniami, jakie kursy są najpopularniejsze i jakie koniunktury obowiązują na rynku doradczo szkoleniowym. Nasza firma prowadzi tylko szkolenia z zarządzania , czyli  [...]

Gry edukacyjne

Tych czytelników, których zajmują edukacyjne Gry  namawiam gorąco do przeglądnięcia stworzonej przez naszych konsultantów propozycji opisującej symulacje ekonomiczne i gry menedżerskie z kilkunastu obszarów dotykających biznesu.