All posts tagged motywacja

Czym jest wewnętrzna chęć do działania

Wewnętrzna chęć do działania oznacza bodźce skorelowane z rodzajem pracy a także cechami osobowymi, które wyjaśniają, z jakich powodów ludzie chcą wykonania wyznaczonych przez kogoś z zewnątrz czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego.

Kluczowe tematy projektów szkoleniowych dla menedżerów

W branży szkoleniowej można znaleźć wyjątkowo wiele rodzajów kursów dla menedżerów. Na przykład leadership, rozmowy handlowe, wpływanie na zachowania pracowników, poszukiwanie kompromisu w konfliktach, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, umiejętność komunikacji.

Najważniejszy punkt projektu rozwojowego

Menedżerowie z komórki odpowiedzialnej za zasoby ludzkie, którzy teraz muszą zaplanować duży program szkolenia, odnoszą często wrażenie, iż projekty wydają się ciekawsze w porównaniu do typowych działań kadrowych w opisie ich czynności personalnych.

Power point w nowoczesnych szkoleniach

Tym razem, w tym krótkim ale mamy nadzieje że treściwym artykule zainteresujemy się nie wiedzieć czemu przez  wielu szkoleniowców pomijaną problematyką zaawansowanych technicznie prezentacji.

Badanie motywacji Polaków – wyniki

Nasz doradca z portalu HRmapa.pl przeprowadził niedawno dane z badania motywacji i satysfakcji pracowników w krajowych spółkach.