All posts tagged gry symulacyjne

Gry biznesowe – zajęcia prof. dr hab. Krzyż

Gry menedżerskie – grupa dr Gąsiorowski

Scenki szkoleniowe – specjalizacja prof. dr hab. Abramczyk

Ćwiczenia edukacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej

Scenki edukacyjne – założenia do pracy zaliczeniowej

Symulacje strategiczne – tematy do egzaminu

Ćwiczenia kreatywne – tezy do pracy magisterskiej

Ćwiczenia integracyjne – materiały do pracy dyplomowej

Scenki integracyjne – zalecenia do pracy dyplomowej

Gry z zarządzania – wytyczne do pracy dyplomowej