Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr WRE/45 8 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata podczas panelu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Kazimierzu
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oławski oraz m. Jaworzno

  Upoważnieni beneficjenci to: Antoni Leja Uslugi Budowlano- Wykończeniowe „Bark”, Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” S.A., Drukarnia Narodowa S.A. , F.H.U.P. AVEK sprzęt medyczny, części zamienne, Przedsiębiorstwo Usługowe „JARSAT” , P.H.U. JOHN & JR. Telewizja Kablowa Jan Kalista, Biofarm , DS Networks , JOM Spółka z o.o., LAUDIO sp. z o.o., SANTE A. Kowalski Spółka Jawna, Travel Office Mangement , „MM” spółka cywilna Marta Goluda – Suchodolska, Marek Suchodolski, DEKOR Media Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>