Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr LLG/41 4 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Szkolenia Dla Trenerów Wewnętrznych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006″ przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczycki oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Szkła BIAGLASS Sp. z o.o., Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Montaż, serwis instalacji gazowych auto gaz, F.B.P.U. BRUK-BUD Jan Chmura, ASTEL S.C. Studio Satelitarnej Telewizji Kablowej, „BATER” Sp. z o.o., BH INDUSTRIES Project , Firma ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. J., JBS KISIELEWSKI TUROS KISIELEWSKI, Markom Invest , Speednet Sp. z o.o., TEXPOL Zakład Pracy Chronionej , Lingaro , NOVO SoftNet Sp. z o.o., Grainmedia Piotr Adam Lisiecki

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Previous Post

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>