Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr YES/33 3 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie panelu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Treningi Z Zarządzania
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: trzebnicki oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsięb.Produkcyjno-Montażowe „Elektromontaż-Warszawa” S.A., „Prefabeton” Sp. z o.o., LTA Polonia, „TRUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Asocjacja Techniczna „MIKROPOL” Sp. z o.o. , MEDIA HOTEL Sp. z o.o. , Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., EXIS Interactive Jarosław Stegliński, K-CONSULT Sp. z o. o., NetLine Group Sp. z o.o., Studio Puff-Buff Design s.c. Radosław Achramowicz, Anna Siedlecka, TELE-CHOICE , Krispol Sp. z o.o., Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, Emilia Czubakowska, Sławomir Czubakowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EURO-DRUK Emilia, Sławomir Czubakowscy s.c.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>