All posts in category Symulacje

Symulacje biznesowe w kursach przygotowujących do pracy na danym stanowisku

Szkolenia dzielą się na wiele kategorii szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, stanowiskowe, a także przypominające. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują projekty szkoleniowe doskonalące dotychczasowe umiejętności.

Poprawne zasady symulacji biznesowej

Gry decyzyjne i specjalne zadania dla menedżerów powinni posiadać zapisane zasady dla uczestników. Prowadzący szkolenia często mówią mi, że ciężko jest dopiero rozpoczynającemu karierę autorowi gier wymyśleć interesującą podstawę scenariuszową symulacji dla menedżerów. Potrzebne bywa duże doświadczenie oraz znajomość biznesu, a zwłaszcza danej branży.

Coaching w grach dla menedżerów

Coaching to relacja kilku pracowników. Najbardziej doświadczona osoba odgrywa rolę mentora i próbuje pomagać drugiej osobie w określaniu i planowaniu projektów osobistych i zawodowych.

Zasady wymyślania gier dydaktycznych

Wymyślanie gier menedżerskich do projektu szkoleniowego bywa bardzo nieprzyjmne oraz angażuje duży zestaw odpowiednich umiejętności. Od dziecka dla zdrowia psychicznego musimy się bawić, uśmiechać się do ludzi i uczyć niezwykłych sytuacji życiowych. Gry i symulacje to powrót do dzieciństwa. Gry i symulacje można wykorzystywać w dużych wydarzeniach edukacyjnych stosując zamiennie z wykładem i dyskusją moderowaną.

Komunikacja zwrotna w grach decyzyjnych

W czasie symulacji menedżerskich niezbędne jest poświęcać dużo uwagi informacji wrotnej i wskaźników osiąganych rezultatów w grupie uczestnikow. Poniżej przedstawię, dlaczego to warto wykorzystać w pracy szkoleniowca.

Polityka organizacyjna oraz współpraca w zespole

Często słyszę zapytanie: dlaczego instytucje cechują się odmienną kulturą pracy? Czasami kontrasty bywają dość znaczące. Pracownik zawsze rozważa: w obecnej pracy pracuje mi się całkiem nieźle, a w poprzedniej źle. Co jest przyczyną?

Fazy uczenia się osób po studiach

Należy powiedzieć, że wiele kursów, cykli szkoleniowych oraz ogólnie pojmowana działalność dydaktyczna skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach i talentach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku tylko główny element, a wszystkie dodatkowe oddane są  podlegającemu szkoleniu.

Jak skomponować efektowne szkolenie

Wyniki szkolenia najbardziej zależą od określonej w programie metody szkolenia. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleniowe najchętniej stosowane przez polskich  trenerów w 3-5 zeszłych latach mogą być wykorzystywane zamiennie. Można wyodrębnić następujące wersje szkoleń: podczas wykonywania obowiązków, na stanowiskach wykonywania obowiązków oraz w innym miejscu.

Podstawowe dylematy nauczania osób pracujących

Gry i symulacje uważam za dość nowoczesne metody szkoleniowe. Można te formy dydaktyczne wskazać w wielu programach kursów przeznaczonych dla specjalistów. Ta forma dydaktyczna jest wyjątkowo zabawna z punktu uczestników, ponieważ doskonale angażuje ludzkie zmysły oraz pobudza do myślenia. W następnych artykułach na mojej witrynie zaprezentuję zasady uczenia się ludzi dojrzałych.

Strategie dokształcania się dorosłych

Kiedyś zamieściłem artykuł o korzyściach, jakie szkoleniowiec i uczestnicy szkoleń uzyskują, gdy użyjemy w ramach sesji szkoleniowych symulacje biznesowe. W tym artykule przedstawię założenia metodologiczne pomagające zapoznać się i pojąć, jakie są powody, aby stosować gry menedżerskie i tym podobne metody szkoleniowe. Dla mnie istotnym z grupy argumentów, że warto wykorzystywać sprawdzone pod względem handlowym [...]