All posts for the day Sierpień 4th, 2017

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Sesje motywacyjne – zaproszeni pracownicy

Nietypowa symulacja na szkolenia z przywództwa – warsztat dla coachów

Dofinansowanie na kursy menedżerskie