All posts for the month Sierpień, 2017

W jakiej sytuacji przychodzi czas na to, żeby zmienić zawód.

Na pracy większość dorosłych spędza większość życia, licznych przypadkach jest to nawet kilkanaście w ciągu dnia. Z takich też powodów to, jak jak czujemy się w pracy odbija się w dużym stopniu na innych sprawach, odpoczynku czy relacjach z przyjaciółmi i rodziną. Ciągły stres i napięcie mogą bardzo negatywnie wpłynąć również na stan zdrowia danej […]

Scenki edukacyjne – założenia do pracy zaliczeniowej

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Sesje motywacyjne – zaproszeni pracownicy

Nietypowa symulacja na szkolenia z przywództwa – warsztat dla coachów

Dofinansowanie na kursy menedżerskie

Referencje – trenerzy ze sprzedaży – Integra House