All posts for the month Czerwiec, 2017

Ćwiczenia komunikacyjne – tezy do egzaminu

Granty Europejskie na szkolenia z zarządzania

Wydarzenia integracyjne – wyróżnieni abiturienci

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Informacja – egzamin – Szkoła Trenerów

Aktualności – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Oryginalna symulacja na szkolenia i wyjazdy – dla trenerów

Oceny – trenerzy z myślenia strategicznego – Ośrodek Doradztwa

Ćwiczenia kreatywne – tezy do pracy magisterskiej

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Aktualności – test – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów