All posts for the month Październik, 2015

Informacja – test – Kurs Instruktorski

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

Granty Europejskie na kursy dla firm

Książki dla słuchaczy wykładów – gry

Szkolenia integracyjne – zaproszeni słuchacze

Najczęstsze błędy jakie się popełnia w czasie procesu rekrutacji.

Z jakich powodów zatrudnianie pracowników o podobnym charakterze nie jest bezpieczne dla firmy.