All posts for the month Kwiecień, 2015

Aktualności – weryfikacja – Kurs Coachów

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Literatura dla absolwentów warsztatów – gry

Wyjazdy integracyjne – wyróżnieni abiturienci

Dotacje na warsztaty menedżerskie