All posts for the month Kwiecień, 2014

Jakie efekty daje diagnozowanie oczekiwań rozwojowych

Określanie wymagań rozwojowych pracowników oznacza rozłożony w czasie sposób badania, w którym jest określone zapytanie dotyczące projektu szkoleniowego. Wówczas sprecyzowane są obszary niezbędnych kompetencji, sprecyzowane metody uzyskania i dobierany jest najbardziej właściwy program przeprowadzenia procesu dydaktycznego.

Polityka organizacyjna oraz współpraca w zespole

Często słyszę zapytanie: dlaczego instytucje cechują się odmienną kulturą pracy? Czasami kontrasty bywają dość znaczące. Pracownik zawsze rozważa: w obecnej pracy pracuje mi się całkiem nieźle, a w poprzedniej źle. Co jest przyczyną?

Fazy uczenia się osób po studiach

Należy powiedzieć, że wiele kursów, cykli szkoleniowych oraz ogólnie pojmowana działalność dydaktyczna skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, kompetencjach i talentach. Nierzadko jest tak, iż mamy na oku tylko główny element, a wszystkie dodatkowe oddane są  podlegającemu szkoleniu.

Zarządzanie projektami na szkoleniach

Dziedzina administrowania wyodrębnionym zbiorem procesów stała się w ostatnich kilku latach powodem ogromnego poświęcenia uwagi ludzi sektora teleinformatycznego. Powoduje to popyt na nowe procesy doskonalenia przedsiębiorstw, na innowacyjne metody efektywnego przewodzenia przedsięwzięciom biznesowym i badania z zakresu doskonalenia procesów wytwórczych i kondycji całych sektorów gospodarki.