All posts for the month Październik, 2013

Fazy formowania grupy

Tym razem przedstawię odpowiednie kompetencje przełożonego, gdy   grupa pracownicza jest na poszczególnych etapach cyklu życia. Z naszego doświadczenia wynika, nieliczni kierownicy nie podzielają prostych zasad , a także środków, jakie muszą używać do administrowania instytucją.

Tworzenie harmonogramów jest korzystne dla pracodawców

W tym artykule postanowiłem przedstawić  najważniejszą cechę menedżera. W trakcie naszych szkoleń dla kadry menedżerskiej często są nam przekazywane ciekawe przykłady dotyczące zachowań kierowników i ich podwładnych. Dochodzimy do wniosku, że najważniejszą kompetencją szefa jest planowanie  .