All posts for the day Kwiecień 9th, 2013

Gry edukacyjne

Tych czytelników, których zajmują edukacyjne Gry  namawiam gorąco do przeglądnięcia stworzonej przez naszych konsultantów propozycji opisującej symulacje ekonomiczne i gry menedżerskie z kilkunastu obszarów dotykających biznesu.

Badanie motywacji Polaków – wyniki

Nasz doradca z portalu HRmapa.pl przeprowadził niedawno dane z badania motywacji i satysfakcji pracowników w krajowych spółkach.

Szkolenia z zarządzania czasem

Od maja gorąco polecamy nasze dopiero co opracowane szkolenie z zarządzania czasem. Jest to trening adresowany do pracowników z podmiotów  sektora komercyjnego z branży przetwórczej, marketingowej oraz usługowej.